تیم

تیم مودندو

تیم مودندو را دو بخش از متخصصان تشکیل داده‌اند. نیروهای ثابت و فریلنسرهایی که بنا به تخصص‌شان برای پروژه‌ها به ما می‌پیوندند. ما یک خانواده‌ایم.

makan modendo

ماکان مهرپویا

مدیر خلاقیت و کارگردان

sama modendo

سمانه تنهایی

مدیر

tooraj modendo

تورج کهن

مدیر تولید

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
X
Threads