خدمات

  • تهیه و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی
  • تهیه و کارگردانی فیلم‌های تبلیغاتی (تیزر، کورپوریت ویدیو، مستند صنعتی)
  • مدیریت تیم ایده‌پردازی
  • مشاوره‌ی تبلیغات برای برندها
  • سناریونویسی

اطلاعات بیشتر را اینجا ببینید.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
X
Threads