فیلم تبلیغاتی دوسی

دوسی

کارگردان: ماکان مهرپویامدیر فیلمبرداری: ابراهیم جعفریطراح صحنه: آویده آمالیمدیر تولید: تورج کهندستیار تولید: سعید امیرطراح گریم: سپیده سلیمانیمشاور برند و سناریو: مسعود جعفریدستیار کارگردان: رضا پایاپست‌پروداکشن: امیر زیادلو ۱۳۹۹