استندآپ شنگول روزانه و حسن ریوندی

روزانه حسن ریوندی

به سفارش آژانس فورمایند کارگردان: ماکان مهرپویامدیر فیلمبرداری: کیوان معتمدینور: امید احمدزادهطراح دکور: فرزین کاشفیمدیر تولید: تورج کهن انیمیشن: آژانس بین