تولید برند فیلم

برند فیلم جوهره‌ی برند را به تصویر می‌کشد. ارزش‌ها، انگیزه‌ها و باورهای برند را.

تفاوت عمده‌ی برند فیلم با فیلم‌های تبلیغاتی در این است که در آن انگیزه‌ی تبلیغاتی وجود ندارد و به جای عرضه‌ی خدمت یا محصول، خود برند، تصویر و ماموریت آن را به تصویر می‌کشد و از طریق ارزش‌های برند ارتباط می‌سازد.

برند فیلم را می‌توان یکی از شاخه‌های ویدیوهای شرکتی طبقه‌بندی کرد.

برند فیلم شاخه‌ای نسبتا تازه در ایران است. اما طی سال‌های اخیر بسیار مورد توجه برندها قرار گرفته و ما نیز در تولید برخی از این ویدیوها مشارکت داشته‌ایم.

برای اطلاعات بیشتر و سفارش پروژه با شماره 09121403728 تماس بگیرید.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
X
Threads