آگهی تلویزیونی تکدانه

با بسته‌بندی‌های جدید هنوز تکدانه هستیم

 

ایده‌پردازی: مودندو
کارگردان: ماکان مهرپویا
مدیر فنی و جلوه‌های ویژه: مهدی مطوری
ساخت صدا: وحید مقدسی
مدیر پروژه: ایمان دانش

تابستان ۱۳۹۶