به راهبری و سفارش آژانس فورمایند

کارگردان: ماکان مهرپویا
طراح صحنه: فرزین کاشفی
مدیر فیلمبرداری: مهرداد حمیدیان
مدیر تولید: تورج کهن

انیمیشن: آژانس بین