آژانس: شبکه آفتاب

کارگردان: ماکان مهرپویا
مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان
مدیر تولید: تورج کهن
دستیار کارگردان: رضا پایا
دستیار تولید: سعید امیر
هلی شات: امید احمدزاده

بهار ۹۹