آگهی تلویزیونی تارا، راهکارهای دیجیتال ۳۶۰ درجه

آژآنس پرتوشید زمان، اسفند ۱۴۰۰

کارگردان: ماکان مهرپویا

تهیه‌کننده:‌ علی‌رضا احمدی

مدیر خلاقه: حمید حیات