برند فیلم خودروسازی ایلیا

تهیه‌کننده و کارگردان: ماکان مهرپویا مدیرفیلمبرداری: امید غیاییمدیر تولید: محسن کرباسیاندستیار کارگردان: عارف ابراهیمیطراح هنری:‌فراز مدیری تولید مودندو، ۱۴۰۱