آگهی برند جابار – جای امن

تهیه‌کننده و کارگردان: ماکان مهرپویا مدیر فیلمبرداری: امید غیاییطراح هنری: فرزین کاشفیدستیار کارگردان: عارف ابراهیمیمدیر تولید: محسن کرباسیان تولید ۱۴۰۲

آگهی برند جابار – تیزینگ

تهیه‌کننده و کارگردان: ماکان مهرپویامدیر فیلمبرداری:‌ امید غیاییدستیار کارگردان: عارف ابراهیمیطراح هنری:‌ فرزین کاشفیمدیر تولید: محسن کرباسیان